Pengintip

06 May 2010

KEBUNTUAN IDEA

Kebuntuan (kebekuan) "idea-idea" ini terhasil apabila individu mahupun organisasi terikat dengan ruang kreativiti dalam jangkamasa yang tertentu. Maka wujudlah kesan tidak langsung seperti kelahiran teori-teori yang baru seperti modernisma kepada supermodernisma dan sebagainya. Teori-teori ini akan mencairkan makna-makna lama(teori lama) dan  akhirnya  terbentuklah gagasan seperti reconstructivisme dan deconstructivime (teori baru).

Kebuntuan idea ini tidak berlaku dalam dunia kreativiti sahaja tetapi merangkumi pelbagai genre.
Ini bukan sekadar dapat dipertontonkan dalam bidang pendidikan barat tetapi juga dapat dilihat dalam dunia akademik islam (dalam konteks dunia ilmuan islam) yang kebanyakannya melahirkan individu yang menghasilkan kajian-kajian baru seterusnya cuba membuat lompatan-lompatan masa yang kontroversi(meminjam ayat dari Dr.El Muhammady).

Golongan-golongan pemikir muda islam melakukan penyelidikan dan membuat keputusan tanpa mengikut 'jalan' yang telah lama diterokai oleh ulama dahulu. Akibatnya berlakunya perselisihan faham dan lagi bahaya disongsangkan oleh golongan-golongan tertentu (berniat jahat).

Proses transisi teori-teori ini adalah kesan perkembangan seiring dengan amalan pasca modernisma yang berlaku sekarang. Jelas dan nyata teori-teori perkembangan ini seiring dengan ilmu fizik, getaran-getran zarah mahupun sebagainya tetapi pastinya adalah milik Allah yang telah berfirman setiap yang hidup pasti akan mati (proses-proses pertumbuhan).