Pengintip

23 June 2010

Berfikir Diluar Kotak

Kreativiti selalunya dikaitkan dengan kemahiran berfikir diluar kotak. laungan berfikir diluar kotak adalah kata-kata pemikir dunia iaitu Edward DeBono. Pemikiran diluar kotak melibatkan kreativiti menjana idea baru yang diperkenalkan olen beliau dalam tulisannya yang popular iaitu Pemikiran Lateral dan Pemikiran selari.

Berfikir diluar kotak memang sangat penting ketika kita sedang melangkah dalam era semasa ini. Kreativiti tidak akan hadir jika kita mengamalkan pemikiran jumud.

Akan tetapi hasil kreativiti itu akan berhasil jika pemikiran diluar kotak turut disertai oleh masyarakat sekeliling. Hasil-hasil pemikiran diluar kotak tidak akan berjaya jika masyarakat sekeliling tidak turut sama melakukan pemikiran diluar kotak dan mungkin akhirnya kita berseorangan dalam menyatakan pandangan. 

Kreativiti dan inovasi bergerak seiring jika hanya sebelah pihak diluar kotak dan sebelah pihak lagi masih didalam kotak alamatnya kreativiti dan inovasi tidak dapat mencapai tahap yang maksimum.

Maka disinilah fungsi ilmuan-ilmuan ataupun pusat-pusat intelektual memainkan peranan dalam 'mentarbiahkan' masyrakat agar turut sama melakukan pemikiran diluar kotak.

Ironinya ada sesetengah institusi mahupun organisasi melancarkan slogan berfikiran didalam kotak. adakah ini bermakna satu sindiran kepada mereka yang ingin melakukan anjakan paradigma dalam mencetus kreativiti daripada linkungan kebuntuan kreativiti?. Wallahuallam.