Pengintip

28 April 2009

Amalan Praktis Seni

Amalan Praktis Seni
KERANGKA MODENIS LWN KERANGKA PASCA MODENIS

Kerangka modenis antara ciri yang selalu digunapakai dan menjadi keutamaan dalam berkarya adalah menekankan prinsip bahawa karya seni itu mesti mengandungi 'content'. Konten ini bermaksud setiap parya seni mempunyai tujuan dan maksud tertentu yang ditonjolkan melalui beberapa kaedah seperti penggunaan ikonografi, metaphora dan sebagainya.

Manakala mengikut acuan dan kerangka pasca modenis, karya seni telah berevolusi dari penekanan 'content' kepada elemen 'context'. Konteks bermaksud isu yang diketengahkan, adakah releven dengan perkembangan semasa.


SEJARAH MALAYSIA DAN PERKEMBANGAN SENI SEMASA

Beberapa persoalan yang mungkin timbul berkenaan isu diatas:
1. Adakah amalan praktis pelukis-pelukis masih dalam
kerangka modenis atau Pasca modenis?
2. Jika kerangka modenis yang menjadi pilihan, adakah ini
menunjukkan perkembangan seni di Malaysia adalah
ketinggalan berbanding dengan negara asean yang lain
seperti Indonesia, China, Singapura dan sebagainya?
3. Jika amalan praktis seni menampakkan kepada ciri-ciri
pasca modenis, adakah karya-karya yang terhasil sebelum
ini menggambarkan maksud tersebut?
4.Nyatakan kerangka apa yang digunapakai, berdasarkan
kepada bidang-bidang tertentu seperti: Seni, Arkitek,
Bahasa, Pengajian, Ekonomi dan sebagainya?


MENGHARAP PERUBAHAN DARI 'CONTENT TO CONTEXT'

Salah satu ciri-ciri pasca moden adalah 'bergerak pantas'. Contohnya sangat mudah jika kita melihat pada perkembangan teknologi semasa seperti sms, mms, internet dan sebagainya yang menggantikan 'teknologi lama'(contohnya surat).

Perkembangan semasa menjadikan manusia bergerak pantas, bukan pada teknologinya sahaja tetapi perubahan ini berlaku dalam segala aspek.

Contohnya lagi perkembangan teknologi pengangkutan dari kereta lembu kepada kereta dan seterusnya kapal terbang (tidakkah ini menjadikan perjalanan semakin singkat masanya?/hanya beberapa contoh).

Dengan perkembangan yang berlaku sekarang maka tidak hairanlah manusia kadang-kadang telah bertukar sifat 'materialistik', menjadi hamba pada masa dan kehendak.

Ciri-ciri perkembangan pasca moden ini telah merasang dan boleh dipraktikan dalam perlaksanaan karya seni.

Karya seni yang mengikut kerangka teori pasca moden, hendaklah mempunyai ciri-ciri seperti berikut:

1. Simple/Cepat
2. Complex/Padat
3.Context/Situasi


KESIMPULAN

Perkembangan semasa selalunya mudah mempengaruhi generasi yang lahir pada masa itu, sebagai contoh generasi mudah mudah 'stim' dengan teknologi semasa.

Dibandingkan dengan generasi lama yang masih mengekalkan pandangan lama (mungkin dilihat terlalu ego dalam menyatakan pandangan sehingga tidak mahu membuka pandangan pada perspektif baru), dan generasi lama ini juga agak tidak bersetuju dengan pandangan dan pegangan generasi baru.

Jika dilihat dalam bidang-bidang tertentu, kebanyakan perubahan-perubahan yang berlaku ini agak perlahan. Ini kerana ilmuan atau pakar-pakar dalam bidang ini agak 'lambat' untuk menerima perkembangan semasa sebagai amalan praktis.

Kadang-kadang kerangka yang dipakai berubah-ubah. Tetapi yang pastinya perkembangan ini menjanjikan kehidupan kita kadang-kadang kehadapan dan kadang-kadang terkebelakang jika dibandingkan dengan orang/negara lain.

03 April 2009

Seni VideoSeni video adalah istilah yang diguna pakai untuk merujuk kepada karya yang menggunakan peralatan video, televisyen sebagai medium untuk berkarya dan menggunakan peralatan teknologi dalam pelbagai cara.


Sejarah Ringkas Perkembangan Seni Video

Seni Video merujuk kepada karya yang menggunakan media Video sebagai karya seni. Syarikat Sony adalah yang bertanggungjawab kepada lahirnya seni video pada tahun 1965 dan telah memperkenalkan portable video recording camera dan dikenali sebagai Portapak.

Rakaman yang telah dibuat boleh disimpan didalam kaset (tape) dan boleh dipadam (erase/delete) serta boleh diguna pakai kembali (re-recorded). Kemampuan media ini membolehkan signal video dihantar ke lebih satu monitor dan penggunaannya yang sangat fleksibel dalam mempersembahkan rakaman itu kembali.


Kronologi Perkembangan Seni Video

Perkembangan seni video adalah hasil dari evolusi medium tradisi yang digunapakai dalam menghasilkan karya (seni visual). Perkembangan medium ini seiring dengan perkembangan industri, globalisasi dan kemajuan yang tercipta hasil dari penciptaan teknologi-teknologi terkini.

Sebagai contohnya, media Fotografi adalah hasil dari resapan pengaruh catan barat (western painting), dan kemudiannya fotografi memainkan perananya pula dalam mempengaruhi seni catan. Manakala Sinematografi (seni perfileman) pula berkembang dan meneruskan prinsip-prinsip asas daripada media fotografi (still photography).

Media televisyen pula terhasil dari pengaruh catan, fotografi, dan sinematografi. Kadangkala kita tertarik dengan kecantikkan filem dan video ini kerana visualnya seperti catan kerana media televisyen dan imej-imej fotografi ini dipengarui oleh visual tradisi dan seni persembahan (performing arts).

Secara ringkasnya medium kamera dan komputer ini adalah hasil pengaruh elemen-elemen tradisi dan merupakan proses evolusi yang berkembang sehingga sekarang.