Pengintip

31 January 2011

Mempelajari dan Memahami

Karya

Sesebuah karya seni tidak dapat lari daripada mengandungi unsur-unsur ‘moral yang diketengahkan. Atau pun dalam erti kata lain isi-isi tersurat mahupun tersirat yang cuba digarap dan dikenali sebagai isi/konten (content) dan amalan-amalan ini menitikberatkan kepada isu yang ingin disampaikan.

Meskipun untuk memahami konten adalah tidak sukar berdasarkan imej-imej yang terpampang, tetapi ‘audience’ yang memiliki ‘ilmu’ bahasa visual adalah mereka yang dalam interpretasinya. Konten dalam sesuatu karya yang ingin disampaikan merupakan amalan modernisma yang berakar umbi hingga sekarang (walaupun Malaysia sedang atau mungkin mengalami; era pasca moden).

2K (konten & konteks)

Mengikut amalan pasca moden; konten mungkin berubah menjadi sesuatu yang sudah ‘basi’ tetapi tidak dilupakan sama sekali. Tahap amalan pasca moden telah berevolusi dari konten ke konteks. Jikalau konten menekankan kepada isi maka konteks pula merujuk kepada situasi persekitaran dan perkembangan mutakhir.

Selalunya golongan pelukis (dalam Malaysia) terperangkap di dalam dua era; moden dan pasca moden. Dan golongan ini terperangkap di tengah-tengah iaitu transisi di antara perubahan dua era.

Transisi perubahan ini menjadikan golongan pengkarya berada di dalam dua dimensi diantara sedar dan tidak; dan di sinilah menampakan ketakutan-ketakuan yang bukannya merujuk kepada emosi tetapi hasil seni itu sendiri.

Ketakutan-ketakutan ini di gambarkan pada hasil karya itu; adakah sehaluan merentas kupasan-kupasan isu semasa? Atau karya itu menjadi karya yang bercirikan ‘skill’ semata-mata? atau mungkin isinya sahaja. Ketakutan inilah merupakan dilema yang melanda kepada si pelaku seni dalam menggarap ideanya.

Ketakutan inilah yang akan membunuh hasil karya dan akhirnya pelukis betul-betul terperangkap dalam dunia seninya sendiri.

Karya yang baik adalah menekankan kepada 2K disamping teori dan konsep yang digarap untuk dihadam oleh penonton. 2K ini ditekankan bertujuan memberi menonjolkan idea yang diutarakan. Jika karya menekankan konsep yang baik harus di teladani; maka secara tidak langsung perbuatan yang baik ini harus diteladani oleh penghayat.

Karya yang cuba menonjolkan etika yang baik adakah hanya merujuk pada bentuknya sahaja ?(form). Perlukah bentuk mewakili sifat pengkarya?. Jika filem memerlukan pelakon; perlukah sifat dan amalan pelakon itu sama dengan karekter yang dibawa? Atau bagaimana?(contoh: filem muallaf oleh Yasmin Ahmad).

Disinilah letaknya peranan 2K dalam menjana karya yang dapat menyatukan antara pelukis dan penghayat.

Money oriented vs 2K

Karya memang dihasilkan untuk ‘disampaikan’. Karya yang dipamerkan pula memang untuk dihayati dan semestinya memang untuk dikongsi bersama. Dalam konteks negara Malaysia yang mempunyai pasaran yang kecil; mengharapkan sebuah hasil karya yang baik terhasil adalah sukar untuk di perolehi. Maka karya-karya yang terpilih sahaja akan menjadi rebutan.

Pasaran kecil sama sekali tidak menghalang kumpulan-kumpulan tertentu untuk terlibat dalam ‘pasaran bebas’ jual beli karya seni. Kumpulan-kumpulan ini bertindak dalam serampang yang bermata-mata. Untuk memakmurkan seni, untuk menggaburi mata, untuk perniagaan, untuk keuntungan dan lain-lain tujuan.

Walau bagaimana cara sekalipun modus operandi dan tujuan tersembunyi kumpulan-kumpulan ini diharapkan tidak sama sekali menolak ketepi keilmuan bahasa seni visual itu sendiri. Agak dkesali sejak beberapa tahun kebelakangan ini untuk melihat kumpulan-kumpulan ini menggangkat karya yang betul-betul memenuhi kriteria utama dalam seni visual tidak di angkat seimbang dengan karya-karya yang mempunyai citarasa ‘menarik’. Hakikat inilah yang perlu di ambil sebagai pengajaran untuk pembangunan seni visual yang berkualiti mulai sekarang dan akan datang.

No comments: